πŸŽ‰πŸˆπŸ˜Έ Happy Meowmerial Day! πŸ˜ΈπŸˆπŸŽ‰

Friendly Asked Questions

Find the answers to some of most common questions

FAQs For

Cat

Medicine or Vaccine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
How much does a visit cost?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
How many visits a day do you provide for pets?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
What is the cancellation and refund policy?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
FAQs For

Dogs

Give Therapy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
How much does a visit cost?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
Check Pet Conditions
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
What is the cancellation and refund policy?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
FAQs For

TelePAWS

What is a Pet Sitter?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
How much does a visit cost?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
How many visits a day do you provide for pets?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..
What is the cancellation and refund policy?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed..

Join the TelePAWS Team!

Β Do you want to work from your home at times that are convenient for you? Do you have access to video-conferencing via Skype, FaceTime, or a similar application? TelePAWS is looking for friendly, compassionate vets who have at least two years of clinical experience. Please email your resume to: [email protected]